Nova generacija risanja...

3D Pisala

Varovanje podatkov

Varovanje podatkov

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zašcito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, narocil ter placil. Kupec jamci za tocnost in resnicnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju Rdeci Zmaj, Žiga Krumpestar s.p., ki upravlja spletno trgovino 3DPisala odgovarja za škodo, nastalo zaradi netocnih oziroma neresnicnih podatkov.

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni preko spletnih strani spletne trgovine
3DPisala, bodo uporabljeni izkljucno za poslovanje spletne trgovine 3DPisala in za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, racunov in ostale potrebne komunikacije.

Komunikacija

Obvestila o mesecnih akcijah in reklamna elektronska sporocila morajo biti jasno in nedvoumno oznacena kot reklamna sporocila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporocil ter obvestil o mesecnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših moceh trudi zagotoviti skladnost in posodobitev podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o morebitnih spremembah in mu omogocil preklic narocila ali zamenjavo narocenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolicne in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

 

Tehnični podatki

  • Teža pisala: 55g
  • Napetost: 220V, Pisalo: 12V
  • Vrsta polnila/filamenta: 1.75mm PLA ali ABS
  • Način brizganja: Avtomatično ali na pritisk
  • Barve: Bela, Zelena, Modra in Siva

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Sledite nam