Nova generacija risanja...

3D Pisala

Pogoji uporabe

Definicije

3DPisala je spletna trgovina, ki jo upravlja Rdeci Zmaj, Žiga Krumpestar s.p., Betonova 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik je pravna ali fizicna oseba (potrošnik), ki uporablja storitve spletne trgovine
3DPisala.
Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v svojem imenu in s svojim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblašcena za nastopanje v njegovem imenu.
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine
3DPisala dolocajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov med ponudnikom in uporabnikom in so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom.
Šteje se, da z oddajo narocila v spletni trgovini
3DPisala uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja.


Cene:
Vse cene so v evrih in vkljucujejo davek na dodano vrednost. Veljajo cene, ki jih uporabnik potrdi pri narocilu v spletni trgovini. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen ce ni drugace navedeno (primer prodajnih akcij in posebnih popustov).


Narocanje:

Uporabnik lahko blago naroca v spletni trgovini 3DPisala kadarkoli - 24 ur na dan, 7 dni v tednu.


Placilne metod:

  • Placilo z nakazilom na transakcijski racun - Po prejetem placilu vam dostavimo blago skladno z dobavnim rokom. Veljavnost narocila v primeru placila z nakazilom na transakcijski racun je 5 dni. V primeru, da ne prejmemo placila v petih dneh, obravnavamo narocilo kot neveljavno;
  • Placilo po povzetju - Ce se odlocite za gotovinsko placilo ob prevzemu, morate biti ob prevzemu, ne glede na vrednost narocila, osebno prisotni.

 

Osebni prevzem blaga:
Osebni prevzem blaga je na sedežu podjetja v Kranju, Betonova 2. Ko je narocilo pripravljeno za prevzem, vas obvestimo po elektronski posti.

Dostava:
Spletna trgovina
3DPisala želi cim bolj ustreci željam vseh naših kupcev, zato vam kupljeno blago dostavimo na vaš naslov na obmocju Slovenije naslednji delovni dan po vašem opravljenem nakupu, ce je blago na zalogi in ce je narocilo prejeto do 11:00 ure. V nasprotnem primeru vas obvestimo o tocnem datumu dostave.

V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni navzoc, blago lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajocih dokumentov potrdi s podpisom tovornega lista, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema.
V primeru, da ob casu dostave niste prisotni, vam dostavna služba pusti obvestilo. Rok za prevzem pošiljke je pri Pošti Slovenije 15 dni.

 

Pogodba o nakupu:
Pogodba o nakupu se hrani na sedežu podjetja v elektronski obliki. Uporabniku je dostop omogocen preko uporabniškega racuna. V primeru, da te možnosti nima, lahko dobi vpogled v pogodbo na sedežu podjetja, po predhodni najavi.


Garancija:
Izdelki imajo garancijo, ce je tako navedeno na garancijskem listu ali na racunu.

Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, ob upoštevanju navodil za uporabo, neposredno pri pooblašcenih servisih, ki so navedeni na garancijskem listu.
Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Ce informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije.

Pravica do odstopa od nakupa in vracilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu blaga ponudniku pisno sporoci odstop od nakupa, in sicer na kontakni e-naslov problems@start3dprint.si.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoci, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlocitev. ce je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti ponudniku v 7 dneh po sporocilu. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni kolicini, razen ce je blago uniceno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova kolicina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporocilo o odstopu od pogodbe.

Razen ce sta se pogodbeni stranki dogovorili drugace, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih:

·  pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je izdelano po natancnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vracilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe,

V kolikor je blago vrnjeno skladno s pogoji, ponudnik vrne celotno kupnino po prejemu blaga, oziroma najkasneje v 30 dneh po prejemu sporocila o odstopu od pogodbe. Potrošnik mora blago vrnit na naslov:

Start3DPrint

Rdeci Zmaj, Žiga Krumpestar s.p.
Betonova 2
4000 Kranj

Ponudnik ne sprejema pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki nimajo jasno oznacene avtorizacijske kode za vracilo blaga.


Reklamacije, pritožbe in spori:
Reklamacije, ki niso povezane s pravico do odstopa od nakupa ali pritožbe lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti na naslov problems@start3dprint.si.
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je reklamacijo oz. pritožbo prejel in sporociti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga ves cas obvešcati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših moceh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Sprememba pogojev:
Z uporabo te spletne trgovine se z navedenimi pogoji strinjate. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne trgovine ne uporabljate.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe s posodobitvijo te objave.


Varovanje podatkov:
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zašcito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, narocil ter placil. Kupec jamci za tocnost in resnicnost vseh posredovanih podatkov podjetju Rdeci Zmaj, Žiga Krumpestar s.p., ki upravlja spletno trgovino
3DPisala odgovarja za škodo, nastalo zaradi netocnih oziroma neresnicnih podatkov.


Pravica do zasebnosti:
Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni preko spletnih strani spletne trgovine
3DPisala, bodo uporabljeni izkljucno za poslovanje spletne trgovine 3DPisala in za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, racunov in ostale potrebne komunikacije.


Komunikacija:
Obvestila o mesecnih akcijah in reklamna elektronska sporocila morajo biti jasno in nedvoumno oznacena kot reklamna sporocila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporocil ter obvestil o mesecnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.


Odveza odgovornosti:
Ponudnik se po svojih najboljših moceh trudi zagotoviti skladnost in posodobitev podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko izdelki, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o morebitnih spremembah in mu omogocil preklic narocila ali zamenjavo narocenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolicne in ne zagotavljajo lastnosti izdelka in sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

Tehnični podatki

  • Teža pisala: 55g
  • Napetost: 220V, Pisalo: 12V
  • Vrsta polnila/filamenta: 1.75mm PLA ali ABS
  • Način brizganja: Avtomatično ali na pritisk
  • Barve: Bela, Zelena, Modra in Siva

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Ustvarjanje

Sledite nam